tỷ số trực tiếp nba

Q
Dưới 18 tuổi có thể thành lập hộ kinh doanh không?
A

Luật sư trả lời: Người dưới 18 tuổi sẽ không được thành lập hộ kinh doanh. Vì theo quy định tại Điều 80 Nghị định 21/2021 về đăng ký doanh nghiệp thì người chưa thành niên không có quyền thành lập hộ kinh doanh mà người dưới 18 tuổi là người chưa thành niên nên họ không có quyền này.

Tham khảo bài viết: Những điều cần biết trước khi thành lập công ty

Q
Người nước ngoài có được thành lập công ty tại VN?
A

Luật sư trả lời: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì người nước ngoài không thuộc đối tượng bị cấm thành lập công ty. Như vậy, họ có thể thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam. Tuy nhiên, đối với người có quốc tịch nước ngoài đầu tư vào Việt Nam sẽ phải đáp ứng các điều kiện về ngành nghề kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư.

Tham khảo bài viết: Những điều cần biết trước khi thành lập công ty

Q
Thành lập công ty có khó không?
A

Luật sư trả lời: Hiện nay, các điều kiện quy định về việc thành lập doanh nghiệp khá dễ dàng. Cụ thể, để mở công ty các cá nhân/tổ chức chỉ cần không thuộc trường hợp bị cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 17 Luật Doanh nghiệp thì có thể tiến hành mở công ty.

Tham khảo bài viết: Những điều cần biết trước khi thành lập công ty

Q
Muốn thành lập công ty cần đáp ứng điều kiện gì?
A

Luật sư trả lời: Để thành lập công ty cần đáp ứng điều kiện sau:

- Đối với cá nhân:

  • Là người thành niên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
  • Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
  • Có các giấy tờ pháp lý như: Thẻ căn cước công dân; CMND, Hộ chiếu...
  • Không thuộc trường hợp bị cấm thành lập theo quy định tại Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

- Đối với tổ chức: Tổ chức phải có tư cách pháp nhân.

Tham khảo bài viết: Những điều cần biết trước khi thành lập công ty

Q
Những điểm mới của dự thảo rút bhxh 1 lần
A

Luật sư trả lời:

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) bao gồm những điểm mới sau:

  • Thứ nhất, dự thảo quy định đói tượng công dân Việt Nam từ đủ 80 tuổi trở lên mà không có lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng khác thì sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội do ngân sách nhà nước đảm bảo.
  • Thứ hai, dự thảo bổ sung thêm nhiều quy định nhằm khuyến khích người lao động lựa chọn tham gia hoặc bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để đủ điều kện hưởng lương hưu hàng tháng.
  • Thứ ba, bổ sung chế độ thai sản vào chính sách BHXH tự nguyện.
  • Thứ tư, giảm điều kiện số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm.
  • Và các điểm mới khác.

Tham bảo bài viết:

Dịch vụ rút bảo hiểm xã hội 1 lần

Q
Bao lâu thì được rút bhxh 1 lần?
A

Luật sư trả lời:

Người tham gia bảo hiểm xã hội được rút bảo hiểm một lần khi thời gian đóng BHXH dưới 20 năm, không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội trong vòng 12 tháng hoặc đáp ứng các điều kiện khác mà pháp luật quy định thì có thể nộp hồ sơ đề nghị rút bảo hiểm xã hội. Như vậy, không có quy định cụ thể nào về thời gian được rút bảo hiểm xã hội.

Tham khảo bài viết:

Hướng dẫn thủ tục rút tiền bảo hiểm xã hội 2023

Dịch vụ rút bảo hiểm xã hội 1 lần

Q
Bảo hiểm rút 1 lần được không?
A

Luật sư trả lời:

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì cả người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện đều có quyền rút bảo hiểm xã hội một lần nếu đáp ứng các điều kiện mà pháp luật quy định.

Tham khảo bài viết:

Hướng dẫn thủ tục rút tiền bảo hiểm xã hội 2023

Dịch vụ rút bảo hiểm xã hội 1 lần

Q
Thời gian nhận bhxh 1 lần là bao lâu?
A

Luật sư trả lời:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 110 Luật Bảo hiểm xã hội thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thì cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động. Nếu không giải quyết thì cơ quan BHXH phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tham khảo bài viết:

Hướng dẫn thủ tục rút tiền bảo hiểm xã hội 2023

Dịch vụ rút bảo hiểm xã hội 1 lần

Q
Phí rút bảo hiểm xã hội 1 lần là bao nhiêu?
A

Luật sư trả lời:

Hiện nay, thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần không tốn lệ phí Nhà nước, anh chị chỉ cần nộp hồ sơ lên cơ quan bảo hiểm xã hội cấp quận/huyện nơi thường trú để được hỗ trợ giải quyết.

Tham khảo bài viết:

Rút bảo hiểm xã hội 1 lần - những điều quan trọng cần lưu ý

Hướng dẫn thủ tục rút tiền bảo hiểm xã hội năm 2023.

Q
Đóng bhxh 17 năm có được rút 1 lần không?
A

Luật sư trả lời:

Đã đóng BHXH 17 năm sẽ được hưởng BHXH một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Đủ tuổi hưởng lương hưu và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện.

- Sau 1 năm nghỉ việc và không tiếp tục đóng BHXH.

- Ra nước ngoài để định cư.

- Đang mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

Tham khảo bài viết:

Rút bảo hiểm xã hội 1 lần - những điều quan trọng cần lưu ý

Hướng dẫn thủ tục rút tiền bảo hiểm xã hội năm 2023.

Trang 1 trong 110 1 2 3 110

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

0902-841-886

async> View My Stats